• Επαμεινώνδα 42, Καλλιθέα, Ελλάδα
  • Πολυϊατρείο Central Medical Park

Τόσο για την δική σας ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια άλλων, η είσοδος και η παραμονή σας στο ιατρείο λαμβάνουν χώρα μόνο με μάσκα. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό σας στους υπόλοιπους ασθενείς και τους εργαζομένους του ιατρείου μας.