1

Pratar du Svenska?

Läkaren kan prata direkt med dig på Svenska och hjälpa dig med alla dina gastroenterologiska problem. Läkaren kan också förstå mycket av Norsk och (lite) Dansk och prata med er på Svenska, Engelska eller Italienska. Gastroenterologen's kontor finns i Kallithea, Aten. Endoskopierna (gastroskopier, kolonoskopier, polypektomier ocv) görs av dr Zogas på privata kliniker.

2

Parli Italiano?

Il dottore puo' parlare con te in Italiano direttamente ed aiutarti con i tuoi problemi gastroenterologici. L'ufficio del gastroenterologo si trova ad Atene, zona di Kallithea. Le endoscopie (gastroscopie, colonoscopie, polypectomie etc) si fanno in cliniche private con le quali il medico e' in collaborazione.

3

Do you speak English?

The doctor can discuss directly with you all your gastroenterological problems. The gastroenterologist's office is at Kallithea, Athens. Endoscopies (gastroscopies, colonoscopies, poylpectomies etc) are performed in private clinics of which the doctor is an associate.